Начало

Търсене

Контакти


ВЪЗДУШНИ ФИЛТРИ
Въздушен филтър за Yanmar двигатели10-11-7234
Въздушен филтър, сух (за двигатели преди 2-2001)10-11-7400
Въздушен филтър за 3.74/3.95 двигатели10-11-9059
Въздушен филтър (след 2001)10-11-9300
Въздушни филтри (кашон 9 филтъра)10-12-7400
МАСЛЕНИ ФИЛТРИ
Маслен филтър за Yanmar двигатели10-11-6182
Маслен филтър (байпасен)10-11-6228
Маслен филтър10-11-7382
Маслен филтър за Isuzu C-201 и 2.2 DI10-11-9099
Маслен филтър, Байпасен EMI10-11-9101
Маслен филтър EMI 3000 10-11-9182
Маслен филтър EMI 200010-11-9321
Маслени филтри за Yanmar (кашон 12 филтъра)10-12-6182
Маслени филтри за By-Pass EMI (кашон 12 филтъра)10-12-6228
Маслени филтри, двоино мазане (кашон 12 филтъра)10-12-7382
Маслени филтри за Isuzu C-201 и 2.2 D.I. (кащон 12 филтъра)10-12-9099
Маслени филтри за By-Pass EMI (кашон 12 филтъра) 10-12-9101
Филтър навиващ10-66-4917
ГОРИВНИ ФИЛТРИ
Горивен филтър за Super II и SB-III10-11-6285
Дехидратор за Super II (преди 90/91) и SB-III10-11-6286
Дехидратор за Super-II (след 10/91), SB-III10-11-7264
Сменен партиден номер10-11-8047
Горивен филтър10-11-9097
Горивен филтър10-11-9098
Горивен филтър EMI10-11-9102
Горивен филтър EMI10-11-9103
Горивен филтър EMI 200010-11-9341
Горивен филтър EMI 300010-11-9342
Горивни филтри за Super II & SB-III (кашон 12 филтъра)10-12-6285
Водни сепаратори за Super-II преди 10/91 (кашон 12 сепаратора)10-12-6286
Водни сепаратори за Super-II след 10/91 (кашон 12 сепаратора) 10-12-7264
Сменен партиден номер 10-12-8047
Горивни филтри (първични, кашон 12 филтъра)10-12-9097
Горивни филтри (вторични, кашон 12 филтъра) 10-12-9098
Горивни филтри за EMI (първични, кашон 12 филтъра)10-12-9102
Горивни филтри за EMI (вторични, кашон 12 филтъра)10-12-9103