Начало

Търсене

Контакти


КОМПЛЕКТИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДВИГАТЕЛИ
Комплект за основен ремонт на ISUZU 2.2 DI10-10-2.2DI
Комплект за основен ремонт на Yanmar 23510-10-235
Комплект за основен ремонт на Isuzu C-20110-10-271
Комплект за основен ремонт на Yanmar 35310-10-353
Комплект за основен ремонт на Yanmar 36610-10-366
ЧАСТИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДВИГАТЕЛИ
Комплект тапи за охладителната система на Yanmar 23510-10-235FP
Комплект тапи за охлаждаща система на блока на Isuzu C-20110-10-258
Комплект тапи за охладителната система на главата на Isuzu C-20110-10-259
Комплект тапи за охладителната система на блока на Isuzu 2.2 DI10-10-275
Комплект тапи за охладителната система на главата за Isuzu 2.2 DI10-10-276
Сменен партиден номер10-10-305
Тижа за клапан за Isuzu C-20110-10-3440
Кобилица за смукателен клапан на Isuzu C-20110-10-3441
Комплект тапи за охладителната система на Yanmar 35310-10-353FP
Комплект тапи за охладителната система на блока на Yanmar 36610-10-366FPB
Комплект тапи за охладителната система на главата на Yanmar 36610-10-366FPH
Комплект тапи за охладителната система на блока на Yanmar 37410-10-374FPB
Комплект тапи за охладителната система на главата на Yanmar 37410-10-374FPH
Комплект тапи за охладителната система на блока на Yanmar 38810-10-388FPB
Комплект тапи за охладителната система на главата на Yanmar 38810-10-388FPH
Комплект тапи за охладителната система на блока на Yanmar 39510-10-395FPB
Комплект тапи за охладителната система на главата на Yanmar 39510-10-395FPH
Инжекторна помпа за Isuzu 2.2 DI (рециклирана)10-101-256R
Комплект лагери за колянов вал на Isuzu 2.2 DI10-101-5808
Изпускателни клапани за Isuzu С-20110-11-2719
Смукателни клапани за Isuzu С-20110-11-2727
Сменен партиден номер10-11-2795
Сменен партиден номер 10-11-3356
Разпръсквач на дуза за Isuzu C-20110-11-3365
Водач на смукателен клапан за Isuzu C-20110-11-3374
Водач на изпускателен клапан за Isuzu C-20110-11-3375
Аксиален лагер за Isuzu C-20110-11-3404
Биелна фтулка за Isuzu C-20110-11-3418
Повдигач за Isuzu C-20110-11-3439
Кобилица за изпускателен клапан на Isuzu C-20110-11-3443
Дифтунка на разпръсквач за Isuzu С-20110-11-3450
Лагери за разпределителен вал на Isuzu C-20110-11-3845
Легло за пружината на клапан за Isuzu C-20110-11-4050
Дюза комплект с разпръсквач за Isuzu C-20110-11-4076
Семиринг за клапаните на Isuzu C-20110-11-4414
Байпасен маркуч за Isuzu C-20110-11-4564
Комплект лагери за колянов вал на Isuzu C-20110-11-4785
Комплект лагери за колянов вал на Isuzu C-201 (0.25)10-11-4786
Комплект лагери за колянов вал на Isuzu C-201 (0.5)10-11-4787
Комплект лагери за колянов вал на Isuzu C-201 (0.75)10-11-4800
Комплект бутало за Isuzu C-201 (83mm)10-11-4848
Комплект бутало за Isuzu C-201 (83.25mm)10-11-4849
Комплект бутало за Isuzu C-201 (83.50mm)10-11-4850
Комплект бутало за Isuzu C-201 (84mm)10-11-4851
Риза за цилиндър на Yanmar 23510-11-5002
Глава на цилиндър за Yanmar 23510-11-5010
Смукателен клапан за Yanmar 23510-11-5011
Изпускателен клапан за Yanmar 23510-11-5012
Водач за смукателен клапан на Yanmar 23510-11-5016
Водач за изпускателен клапан на Yanmar 23510-11-5017
Вал за кобилиците на Yanmar 23510-11-5018
Кобилица за Yanmar 23510-11-5019
Лагер за разпределителен вал на Yanmar 23510-11-5028
Биела за Yanmar двигатели10-11-5040
Комплект биелни лагери за Yanmar 23510-11-5043
Инжекторна помпа за Yanmar 23510-11-5050
Дюза на инжектор за Yanmar 23510-11-5052
Форсетна предна камера10-11-5100
Форсетна задна камера10-11-5101
Дифтунка10-11-5102
Комплект сегменти за бутало10-11-5106
Лагери за колянов вал на Yanmar 35310-11-5182
Вал за кобилиците на Yanmar 35310-11-5186
Кобилица за смукателен клапан на Yanmar 35310-11-5187
Лагери за биела на Yanmar 353 (0.25)10-11-5195
Инжекционна помпа за Yanmar 35310-11-5200
Лагери за колянов вал на Yanmar35310-11-5245
Лагери за колянов вал на Yanmar 353 (0.25)10-11-5246
Бутало за Yanmar 35310-11-5248
Лагери за колянов вал на Yanmar 353 (0.25)10-11-5367
Сменен номер10-11-5436
Биелна фтулка за Yanmar 35310-11-5459
Колянов вал (нов) за Yanmar 23510-11-5475
Съчмен лагер за колянов вал на Yanmar 23510-11-5481
Конус за клапан на Yanmar 23510-11-5482
Лагер за разпределителен вал на Yanmar 23510-11-5484
Глава за Yanmar 235 и 35310-11-5502
Колянов вал за Yanmar 35310-11-5503
Биелна фтулка за Isuzu С-20110-11-5657
Комплект бутало за Isuzu C-20110-11-5686
Комплект биелни лагери за Isuzu C-20110-11-5744
Комплект биелни лагери за Isuzu C-20110-11-5745
Комплект биелни лагери за Isuzu C-20110-11-5746
Комплект биелни лагери за Isuzu C-201 10-11-5747
Водач за смукателни и изпускателни клапани на Isuzu 2.2 DI10-11-5779
Комплект лагери за разпределителен вал на Isuzu 2.2 DI10-11-5785
Комплект лагери за колянов вал на Isuzu 2.2 DI10-11-5806
Комплект лагери за колянов вал на Isuzu 2.2 DI10-11-5807
Комплект лагери за колянов вал на Isuzu 2.2 DI10-11-5809
Аксиален лагер на колянов вал за Isuzu 2.2 DI10-11-5811
Биелна фтулка за Isuzu 2.2 DI10-11-5825
Комплект биелни лагери за Isuzu 2.2 DI10-11-5826
Комплект биелни лагери за Isuzu 2.2 DI (0.25)10-11-5827
Комплект биелни лагери за Isuzu 2.2 DI (0.5)10-11-5828
Комплект биелни лагери за Isuzu 2.2 DI (0.75)10-11-5829
Сменен партиден номер10-11-5836
Разпределителен вал за Isuzu 2.2 DI10-11-5840
Пружина за клапан на Isuzu 2.2 DI10-11-5847
Повдигач за клапан на Isuzu 2.2 DI10-11-5848
Тижа за клапан на Isuzu 2.2 DI10-11-5849
Смукателен клапан за Isuzu 2.2 DI10-11-5850
Изпускателен клапан за Isuzu 2.2 DI10-11-5851
Кобилица за Isuzu 2.2 DI10-11-5852
Подкачаща ръчна помпа за Isuzu 2.2 DI10-11-5859
Байпасен маркуч за Isuzu 2.2 DI10-11-5861
Разпръсквач за дуза на Isuzu 2.2 DI10-11-5869
Дюза комплект с разпръсквач за Isuzu 2.2 DI10-11-5870
Комплект бутало за Isuzu 2.2 DI10-11-5900
Комплект бутало за Isuzu 2.2 DI (0.25)10-11-5901
Комплект бутало за Isuzu 2.2 DI (0.5)10-11-5902
Комплект бутало за Isuzu 2.2 DI (0.75)10-11-5903
Кобилица на изпускателен клапан за Yanmar 35310-11-5903
Комплект бутало за Isuzu 2.2 DI (1.0)10-11-5904
Маркуч за радиатор10-11-5909
Предна снадка за аспух на Yanmar10-11-5966
Задна снадка за аспух на Yanmar10-11-5967
Комплект лагери за колянов вал на Yanmar 24910-11-6026
Комплект лагери за колянов вал на Yanmar 249 (0.25)10-11-6027
Аксиален лагер на колянов вал за Yanmar 24910-11-6028
Фтулка на разпределителен вал за Yanmar 24910-11-6033
Глава на цилиндрите за Yanmar 24910-11-6037
Водач на клапан за Yanmar 24910-11-6038
Смукателен клапан за Yanmar 24910-11-6039
Изпускателен клапан за Yanmar 24910-11-6040
Дифтунка на разпръсквач за Yanmar 36610-11-6045
Кобилица на смукателен клапан за Yanmar 24910-11-6047
Кобилица на изпускателен клапан за Yanmar 24910-11-6048
Разпределителен вал за Yanmar 249 (нов)10-11-6064
Комплект сегменти за Yanmar 36610-11-6072
Комплект сегменти за Yanmar 366 (0.25)10-11-6073
Биела за Yanmar 24910-11-6075
Комплект биелни лагери за Yanmar 24910-11-6077
Фтулка на биелата за Yanmar 24910-11-6078
Комплект биелни лагери за Yanmar 249 (0.25)10-11-6079
Дюза комплект с разпръсквач за Yanmar 24910-11-6100
Разпръсквач на дюза за Yanmar 36610-11-6102
Лагер на колянова вал за Yanmar 38810-11-6557
Аксиален лагер на колянова вал за Yanmar 38810-11-6558
Лагер на колянова вал за Yanmar 388 (0.25)10-11-6560
Смукателен клапан за Yanmar 38810-11-6568
Изпускателен клапан за Yanmar 38810-11-6569
Водач на клапан за Yanmar 38810-11-6574
Биела за Yanmar 38810-11-6599
Комплект сегменти за Yanmar 38810-11-6601
Комплект сегменти за Yanmar 388 (0.25)10-11-6603
Фтулка на биела за Yanmar 38810-11-6606
Лагер за биела на Yanmar 38810-11-6607
Лагер за биела на Yanmar 388 (0.25)10-11-6608
Сменен номер10-11-6615
Фтулка на разпределителен вал за Yanmar 482/48610-11-6680
Повдигач за Yanmar 482/48610-11-6717
Предна снадка на аспух за Isuzu C-20110-11-6845
Задна снадка на аспух за Isuzu C-20110-11-6863
Биела за Isuzu 2.2 DI10-11-6873
Фтулка на Разпределителен вал за Yanmar 38810-11-6976
Кобилица на изпускателен клапан за Yanmar 38810-11-6977
Комплект бутало за Yanmar 36610-11-7022
Комплект бутало за Yanmar 366 (0.25)10-11-7023
Комплект бутало за Yanmar 38810-11-7025
Комплект бутало за Yanmar 388 (0.25)10-11-7026
Маховик за Yanmar10-11-7031
Риза на цилиндър за Isuzu C-20110-11-7043
Кобилица на смукателен клапан за Yanmar 38810-11-7068
Риза на цилиндър за Isuzu 2.2 DI10-11-7081
Задна снадка на аспух за Isuzu C-201 (старият блок)10-11-7259
Комплект дюза с разпръсквач за Yanmar 10-11-7431
Пръчка за нивото на маслото за Isuzu 2.2 DI 10-11-7486
Термостат за Isuzu 2.2 DI10-11-7702
Маркуч за източване на маслото за Isuzu 2.2 DI10-11-7821
Сменен партиден номер10-11-7894
Термостат на водата за Yanmar 24910-11-7975
Комплект сегменти за Isuzu C-20110-11-8078
Комплект сегменти за Isuzu C-201 (0.25)10-11-8079
Комплект сегменти за Isuzu C-201 (0.5)10-11-8080
Комплект сегменти за Isuzu C-201 (1.0)10-11-8081
Комплект сегменти за Isuzu 2.2 DI10-11-8082
Комплект сегменти за Isuzu 2.2 DI (0.25)10-11-8083
Комплект сегменти за Isuzu 2.2 DI (0.5)10-11-8084
Комплект сегменти за Isuzu 2.2 DI (1.0) 10-11-8085
Комплект сегменти за Isuzu C-201 (0.75) 10-11-8446
Комплект сегменти за Isuzu 2.2 DI (0.75) 10-11-8448
Комплект сегменти за Yanmar 24910-11-8644
Подкачаща помпа за Yanmar 482/486 10-11-8680
Комплект разпръсквач за Yanmar 48210-11-8714
Комплект разпръсквач за Yanmar 48610-11-8715
Водач на клапан за Yanmar 37410-11-8741
Комплект бутало (стандартен) за Yanmar 37410-11-8751
Комплект бутало (0,25) за Yanmar 37410-11-8754
Комлект сегменти за Yanmar 37410-11-8755
Комлект разпръсквач за Yanmar 37410-11-8769
Смукателен клапан за Yanmar 39510-11-8788
Сменен партиден номер10-11-8796
Комплект сегменти за Yanmar 395 (стандартни)10-11-8797
Сменен партиден номер10-11-8800
Комплект сегменти за Yanmar 395 (0,25)10-11-8801
Сменен партиден номер10-11-8915
Аксиален лагер на колянов вал за Yanmar 482/486 (2 половини)10-11-8916
Комплект лагери на колянов вал за Yanmar 482/486 (0,25)10-11-8917
Водачи на смукателни клапани за Yanmar 482/486 10-11-8928
Водачи на изпускателни клапани за Yanmar 482/48610-11-8929
Смукателни клапани за Yanmar 482/48610-11-8930
Сменен партиден номер 10-11-8931
Пружина на клапан за Yanmar 482/48610-11-8932
Гумички на изпускателен клапан за Yanmar 482/48610-11-8934
Гумички на смукателен клапан за Yanmar 482/48610-11-8935
Кобилица за Yanmar 482/48610-11-8940
Тижа за Yanmar 482/48610-11-8945
Комплект бутало със сегменти за Yanmar 482/486 (стандартен)10-11-8948
Комплект сегменти за Yanmar 482/486 (стандартен)10-11-8949
Биела за Yanmar 482/48610-11-8952
Биелна фтулка за Yanmar 482/486 (стандартен)10-11-8953
Сменен партиден номер10-11-8954
Комплект бутало със сегменти за Yanmar 482/486 (0,25)10-11-8955
Биелен лагер за Yanmar 482/486 (0,25)10-11-8957
Дюза на инжектор за Yanmar 482/48610-11-8978
Комплект сегменти за Yanmar 482/486 (стандартен)10-11-9038
Комплект бутало със сегменти за Yanmar 482/486 (стандартен)10-11-9043
Комплект бутало със сегменти за Yanmar 482/486 (0,25) 10-11-9044
Дюза на разпръсквач за Yanmar 482/48610-11-9046
Разпределителен вал за Yanmar 482/48610-11-9261
Колянов вал (нов) за Isuzu 2.2 D.I.10-11-9558
Глава за Yanmar 38810-12-525
Колянов вал за Yanmar 38810-12-526
Колянов вал за Yanmar 482/48610-12-749
Сменен партиден номер 10-30-173
Комплект гарнитури за Yanmar 23510-30-174
Комплект гарнитури за Isuzu C-201 (с гумички за клапаните)10-30-175
Сменен партиден номер 10-30-180
Задна бърза връзка и семиринг за Isuzu C-20110-30-197
Комплект гарнитури за Yanmar 374 10-30-235
Комплект гарнитури за Yanmar 39510-30-236
Комплект гарнитури за Yanmar 38810-30-241
Комплект гарнитури за Yanmar 36610-30-251
Комплект гарнитури за Yanmar 38810-30-261
Комплект гарнитури за Isuzu 2.2 DI10-30-262
Комплект гарнитури за Yanmar 48210-30-263
Комплект гарнитури за Yanmar 48610-30-264
Гарнитура за предния капак за Isuzu C-20110-33-1058
Гарнитура за изпускателните колектори за Isuzu C-20110-33-1059
Заден Семеринг за Yanmar 23510-33-1506
Преден семеринг за Yanmar 23510-33-1509
Гумички за клапаните на Yanmar 23510-33-1512
Медна гарнитура за Yanmar 23510-33-1514
Гарнитура за термостата на Yanmar 23510-33-1520
Сменен партиден номер10-33-1543
Гарнитура за главата на Yanmar 35310-33-1544
Гарнитура за главата на Isuzu 2.2 DI10-33-1627
Гарнитура за капака на клапаните на Isuzu 2.2 DI10-33-1630
Гарнитура за картера на Isuzu 2.2 DI10-33-1642
Гарнитура за картера на Isuzu 2.2 DI10-33-1643
Гарнитура за главата на Yanmar 36610-33-1726
Преден маслен семеринг за Yanmar 36610-33-1727
Гумички за клапаните на Yanmar двигатели10-33-1732
Гарнитура за разпръсквачите на Yanmar 37410-33-1733
Гарнитура за капака на клапаните на Yanmar 36610-33-1735
Гарнитура за изпускателните колектори на Yanmar 36610-33-1738
Гарнитура за коляното на изпускателните колектори на Yanmar 36610-33-1739
Гарнитура за маслената помпа на Yanmar 36610-33-1740
Опръстен за термостата на Yanmar двигатели10-33-1744
Гумички за клапаните на Yanmar двигатели10-33-1902
Гарнитура за капака на клапаните на Yanmar 38810-33-1903
Гарнитура за смукателните колектори на Yanmar 38810-33-1905
Гарнитура за изпускателните колектори на Yanmar 38810-33-1906
Гарнитура за коляното на изпускателните колектори на Yanmar 38810-33-1907
Сменен партиден номер10-33-1952
Гарнитура за коляното на изпускателен колектор за Isuzu C-20110-33-2113
Гарнитура за смукателен колектор на Yanmar 36610-33-2166
Гарнитура за капака на главата на Isuzu C-20110-33-2374
Гарнитура за капака на веригата на Isuzu C-20110-33-2375
Защита10-44-1659